Tjenester

Lytte til hverandre

Digital historiefortelling

Vi lærer bort digital historiefortelling gjennom kurs, holder fortellerverksted hvor det er fokus på den skriftlige historien, og arrangerer digitale fortellerprogrammer hvor erfaringskompetanse kommer frem og kan deles med omverden.


HEI!

Kommunikasjonsløsningen HEI

HEI! er en kryptert kommunikasjons-app som gjør det mulig for ungdom å ha kontakt med sine kontaktpersoner i hjelpeapparatet. Visjonen vår er at den skal brukes i barnevern, blant viktige voksenroller som utekontakter, LOS, støttekontakt, helsesøster eller tilsvarende roller i hjelpeapparatet. Spesielt der hvor uformell kommunikasjon kan oppstå på ukrypterte kanaler sånn som sms og Facebook.
Mer om oss