boligbloggen

Blogg

Boligbloggen – Eksperimentering


Ingen kommentarer

Å jobbe på den måten vi gjorde med Bjørnåsenprosjektet, kan sammenlignes med å eksperimentere seg fram til gode løsninger i et laboratorium tenker jeg. Du prøver og feiler og prøver igjen. Hva skjer når vi blander sammen disse to ingrediensene, i motsetning til hva som skjer hvis vi blander sammen to andre ingredienser? Det var

Les mer

Blogg

Boligbloggen – Rapporten


Ingen kommentarer

Leieboerforeningen har som mål at alle skal ha et godt sted å bo. Med dette prosjektet vil vi se på hvordan Bjørnåsen Syd kan være et sted hvor leieboerne trives og ønsker å bo over lengre tid, og hvordan kunnskapen hentet fra dette prosjektet kan benyttes i fremtidige lignende utbyggingsprosjekter, og også eksisterende bomiljøer. Høsten

Les mer