Video for Sparebankstiftelsen DNB


Tidligere prosjekter

Hvem Sparebankstiftelsen DNB
Når November 2011
Hvor Gdynia, Polen


Sparebankstiftelsen

Kommunikasjonstjeneste: video

Vi produsert, regissert og klippet en video om hubber, inkubatorer og co-working spaces for Sparebankstiftelsen DNB. Videoen ble brukt som research i 2012 for hva som skulle skje med Sentralen, aktivitetshuset de setter opp i DNB-bygget i Øvre Slottsgate 3 i Oslo.

Videoen er produsert og spilt inn på SIX Winter School i Gdynia, Polen, november 2012, i samarbeid med Nadina Helen Bakos fra Sweet Chili Arts som hadde foto.

storycamptjeneste

Innsikt

Videoen ble laget for å formidle informasjon om co-working spaces og lærdommer rundt hva man må tenke på. Sosialinnovatører fra flere av de store sosial innovasjonsorganisasjonene globalt delte sine erfaringer og ideer om feltet.

Fra 2016 fylles Sentralen i Øvre Slottsgate 3 midt i Oslo med 350 kulturprodusenter og samfunnsinnovatører. Husets 12000 kvadratmeter vil romme både kontorplasser og scenerom, og målet er å skape nye møter på tvers av kunst- og fagretninger.sneglen_tall
De seks fasene i sosial innovasjon. Inspirasjon The Social Innovator


Kommunikasjon som verktøy for sosial innovasjon

Som verktøy i en innovasjonsprosess kan kommunikasjon være en viktig metode for å spre et budskap. Noen sosiale innovasjoner handler også om spredningen av en idé, en idé som flere skal tro på for at systemendring skal oppstå. Da handler det om å forstå den ideen.

Typiske felt som drives fremover av kommunikasjon er blant annet folkehelse og miljøadferd.