Video for Cultura Bank


Tidligere prosjekter

Hvem Cultura Bank
Når Våre 2014
Hvor Oslo


cultura

Kommunikasjonstjeneste: videoproduksjon

Høsten 2013 og våren 2014 produserte vi en animasjonsvideo for Cultura Bank, en etisk bank som forteller deg hvor pengene dine går. Vi jobbet med Natale Hugvik som designet uttrykket og komposisjonen på videoen.

storycamptjeneste

To versjoner

Videoen er laget i to versjoner (engelsk og norsk) og ble delt i sosiale medier og på nettsiden til Cultura.
sneglen_tall
De seks fasene i sosial innovasjon. Inspirasjon The Social Innovator


Kommunikasjon som verktøy for sosial innovasjon

Som verktøy i en innovasjonsprosess kan kommunikasjon være en viktig metode for å spre et budskap. Noen sosiale innovasjoner handler også om spredningen av en idé, en idé som flere skal tro på for at systemendring skal oppstå. Da handler det om å forstå den ideen.

Typiske felt som drives fremover av kommunikasjon er blant annet folkehelse og miljøadferd.