Utekontakten


Digitale fortellinger, Fritid, Nærmiljø, Oppvekst

Hvem: Utekontakten
Når: Høsten 2014
Hvor: Oslo


Oslo kommune

Hva

Over 6 uker arrangerte vi workshop i digitale fortellinger sammen med utekontakten for ungdommer i Oslo. Ungdommene som deltok lagde fortellinger om hva som var viktig for dem, og hva de likte å gjøre på fritiden.

Hvem

Vi møtte noen skikkelig flotte og kule 14-åringer som delte om seg selv og som hjalp hverandre med å lage digitale fortellinger.


Digitale fortellinger som verktøy for sosial innovasjon


sneglen_tall
De seks fasene i sosial innovasjon. Inspirasjon The Social Innovator


Som verktøy i en innovasjonsprosess kan det være veldig nyttig for å utforske hvorfor en utfordring oppstår, eller fange opp flere perspektiver av et problem.

Verktøyet i seg selv kan også brukes over tid for å skape rom for refleksjon for en utvalgt målgruppe, eller bruke metoden til kommunikasjonshjelpemiddel i et system. På den måten bidrar verktøyet til å forbedre systemet i seg selv. På bakgrunn av dette jobber vi også med å utvikle en app som skal gjøre prosessen lettere tilgjengelig.