Redd Barna: #JegErHer digitale fortellinger


brukermedvirkning, Digitale fortellinger, Erfaringskompetanse, Oppvekst


Hvem Redd Barna med tilskudd fra Bufdir
Når August til desember 2015
Hvor Østlandet

Her finner du Jeg er her på Redd Barna sine nettsider.
På Facebooksiden “Jeg er her – digitale fortellinger fra virkeligheten” finner du alle de digitale fortellingene.


redd barna jeg er her


storycamptjeneste

#JegErHer

Barn trenger modige voksne

Nesten halvparten av oss kjenner noen som har vært utsatt for seksuelle overgrep som barn. Seksuelle overgrep skjer oftere, nærmere og er mer skadelig enn vi tror. Likevel er det skremmende stille.

JEG ER HER har som mål at alle voksne skal få kunnskap og mot til å forebygge og avdekke seksuelle overgrep mot barn.

Bryt tausheten og si JEG ER HER for barn der du bor!

– Redd Barna


27 digitale fortellinger fra mennesker som har vært utsatt for seksuelle overgrep i oppveksten

Fra august til og med november har vi arrangert seks workshops og to en-til-en prosesser som ender på 27 stemmer og 27 digitale fortellinger.
StoryCampene har vi gjennomført som

  • to åpne workshops,
  • tre i samarbeid med krisesenter og støttesentre,
  • én i samarbeid med foreningen Utsatt Mann,
  • og to 1-til-1 veiledninger.

De digitale fortellingene vil deles på nettsiden til Redd Barna, i sosiale medier og vises i de 10 kampanjenbyene Skien, Mandal, Drammen, Førde, Alta, Fredrikstad, Levanger, Ålesund, Kongsvinger og Mosjøen.


Digitale fortellinger som verktøy for sosial innovasjon


sneglen_tall
De seks fasene i sosial innovasjon. Inspirasjon The Social Innovator

Som verktøy i en innovasjonsprosess kan det være veldig nyttig for å utforske hvorfor en utfordring oppstår, eller fange opp flere perspektiver av et problem.

Verktøyet i seg selv kan også brukes over tid for å skape rom for refleksjon for en utvalgt målgruppe, eller bruke metoden til kommunikasjonshjelpemiddel i et system. På den måten bidrar verktøyet til å forbedre systemet i seg selv.