Prosjekt Bjørnåsen Syd


Nærmiljø, Tidligere prosjekter

Hvem Leieboerforeningen
Når Høsten 2014
Hvor Oslo


logo_leieboerforeningen

Hva

Høsten 2014 jobbet vi for Leieboerforeningen med et utrolig spennende prosjektet om leiebolig og bomiljø.Selvaag (utbygger) har, med støtte fra Husbanken, bygget disse boligene med det formål at de skal leies ut. De ønsker å sette fokus på et mer profesjonelt utleiemarked. Beboerne er alt fra enslige til store familier. Fra ulike aldersgrupper og bakgrunn. 38 av leilighetene er leid ut gjennom tilvisning fra Oslo kommune. Vi skal gjøre innsiktsarbeid for å lære noe om hva som kan gjøres for å skape et bra bomiljø og hvem som bør gjøre det.

wwnkonsulenttjenester

RapportI hvilken fase finner du labprosjektet?


sneglen_tall
De seks fasene i sosial innovasjon. Inspirasjon The Social Innovator


Fase 1. Her skaffet vi oss så mye innsikt gjennom observasjoner og dybdeintervjuer. Vi finner først ut av hvor utfordringen ligger for å se etter hvor det er muligheter for nytenkning.

Fase 2. Idegenerering. På bakgrunn av fase 1 kom vi opp med en rekke ideer. I dette prosjektet vil vi at det hovedsaklig er beboerne som kommer opp med ideer, og flere av ideene var direkte forslag til forbedring eller aktiviterer for å skape et godt naboskap fra beboere. Det er tross alt de som er ekspertene på hvordan de vil ha det.

Fase 3. Pilotfasen valgte vi ut noen av ideene og å testet de ut i så liten skala som mulig. Her fikk vi også ny innsikt fra nærmiljøet.