Barne- ungdoms- og familiedirektoratet

Samarbeid mellom skole og barnevern

Sammen med Redd Barna fikk vi oppdraget med å få inn historiene fra ungdommer og unge voksne med egenerfaring. Vi så på skolehverdagen for barn med tiltak i barnevernet; hvilke utfordringer og muligheter fins i samarbeidet mellom barnevern og skole, og hva kan være konkrete løsninger for at barn og ungdom med tiltak i barnevernet skal trives på skolen, være motivert og lære.

Innholdet ble brukt i en digital veileder som Bufdir lager til alle skoler i landet og kom ut høsten 2015. Den digitale veilederen viser hvordan skoler kan jobbe bedre for barn og ungdom med barnevernstiltak slik at de trives på skolen og fullfører skolen.

Aktiviteter
  1. rekruttering av deltakere
  2. dybdeintervjuer med 11 ungdommer og unge voksne som hadde erfaring med barnevernet
  3. høring med de fleste av de samme ungdommene og unge voksne hvor vi snakket om temaer og kom frem med eksempler
  4. lagde digitale fortellinger som eksempler på deres egen erfaring fra barnevern og skole
  5. avslutning med alle deltakerne etter at rapporten var levert til Bufdir.

Kunde
Bufdir

Verksteder
1

Deltakere
11

År
2015

Gi meg respekt, og tid og rom til å snakke
Jente 15 år
ipad background
Vis at du tror på meg, hør på hva jeg orker
Kvinne 23 år
ipad background
Lytt til mitt behov, handle deretter
Jente 17 år
ipad background
Vær modig for meg
Kvinne 24 år
ipad background
Ta tak i mobbing, vær tålmodig og la oss komme fram til en løsning i fellesskap
Jente 15 år
ipad background
Snakk med meg i kritiske situasjoner
Kvinne 20 år
ipad background
Vær deg selv
Kvinne 26 år
ipad background