Samarbeid mellom barnevern og skole


Barnevern, brukermedvirkning, Digitale fortellinger, Erfaringskompetanse, Oppvekst, Skole

Hvem Redd Barna og Bufdir
Når April 2015
Hvor Oslo
Her finner du den digitale veilederen på Bufdir sine sider.


redd barna og bufdir

Hva

Redd Barna hadde oppdraget med å få inn historiene fra de ekte ekspertene, nemlig ungdommer og unge voksne med egenerfaring. Sammen var vi på LøvetannCamp for å se på skolehverdagen for barn med tiltak i barnevernet; hvilke utfordringer og muligheter fins i samarbeidet mellom barnevern og skole, og hva kan være konkrete løsninger for at barn og ungdom med tiltak i barnevernet skal trives på skolen, være motivert og lære.

Innholdet skal brukes i en digital veileder som Bufdir lager til alle skoler i landet og som skal komme ut høsten 2015. Den digitale veilederen skal vise hvordan skoler kan jobbe bedre for barn og ungdom med barnevernstiltak slik at de trives på skolen og fullfører skolen.

Aktiviteter

  1. rekruttering av deltakere
  2. dybdeintervjuer med 11 ungdommer og unge voksne som hadde erfaring med barnevernet
  3. høring med de fleste av de samme ungdommene og unge voksne hvor vi snakket om temaer og kom frem med eksempler
  4. lagde digitale fortellinger som eksempler på deres egen erfaring fra barnevern og skole
  5. avslutning med alle deltakerne etter at rapporten var levert til Bufdir.

rapport_worldwidenarrative_reddbarna


7 digitale fortellinger
Digitale fortellinger som verktøy for sosial innovasjon


sneglen_tall
De seks fasene i sosial innovasjon. Inspirasjon The Social Innovator

Som verktøy i en innovasjonsprosess kan det være veldig nyttig for å utforske hvorfor en utfordring oppstår, eller fange opp flere perspektiver av et problem.

Verktøyet i seg selv kan også brukes over tid for å skape rom for refleksjon for en utvalgt målgruppe, eller bruke metoden til kommunikasjonshjelpemiddel i et system. På den måten bidrar verktøyet til å forbedre systemet i seg selv.