Digitale praksisfortellinger på Diakonhjemmet


Digitale fortellinger, Skole

Hvem Diakonhjemmet høgskole i Sandnes
Når Februar og mars 2012
Hvor Sandnesdiakonhjemmetsandnes


Hva?

Vi var med å arrangere to workshops i digitale praksisfortellinger på Diakonhjemmet Høgskole i Sandnes sammen med Grete Jamissen fra Høgskolen i Oslo og Akershus. De to høgskolene er samarbeidspartnere i prosjektet Collaboration Across professional Boundaries.

I februar var workshopen med hele 70 vernepleiestudenter som kom ferske fra praksisen sin og lagde historier om opplevelsene sine. Mange sterke historier som skapte gode og viktige refleksjoner rundt praksis i faget deres.

I mars deltok 30 ergoterapistudenter som skal gjorde det samme.


storycamptjeneste


Digitale fortellinger som verktøy for sosial innovasjon


sneglen_tall
De seks fasene i sosial innovasjon. Inspirasjon The Social Innovator


Som verktøy i en innovasjonsprosess kan det være veldig nyttig for å utforske hvorfor en utfordring oppstår, eller fange opp flere perspektiver av et problem.

Verktøyet i seg selv kan også brukes over tid for å skape rom for refleksjon for en utvalgt målgruppe, eller bruke metoden til kommunikasjonshjelpemiddel i et system. På den måten bidrar verktøyet til å forbedre systemet i seg selv.