Digitale fortellinger med studenter 2012


Digitale fortellinger, Skole

Hvem Høgskolen i Oslo og Akershus
Når August 2012
Hvor Oslo


Hioa Logo s-h orig

Hva?

Vi holdt camp for 60 bachelorstudenter i deres første uke på HiOA. De lagde digitale fortellinger om hva de forventet fra de neste tre årene. Gjennom campen blir de veldig godt kjent med hverandre, og det gir et godt samarbeidsgrunnlang for en bachelorutdanning som har mye gruppearbeid.

Vi brukte to hele dager på HiOA med grupper på 4-5 stykker som produserte en video hver. Det inkluderte manusskriving, storyboarding, filming og foto, og klipping. De lagde video om hva de forventet av de tre-årige studiet de nettopp startet på.

storycamptjeneste

Digitale fortellinger som verktøy for sosial innovasjon


sneglen_tall
De seks fasene i sosial innovasjon. Inspirasjon The Social Innovator


Som verktøy i en innovasjonsprosess kan det være veldig nyttig for å utforske hvorfor en utfordring oppstår, eller fange opp flere perspektiver av et problem.

Verktøyet i seg selv kan også brukes over tid for å skape rom for refleksjon for en utvalgt målgruppe, eller bruke metoden til kommunikasjonshjelpemiddel i et system. På den måten bidrar verktøyet til å forbedre systemet i seg selv.