Digitale fortellinger med lærere


Digitale fortellinger, Skole

Hvem Mediepedagogene
Når Februar 2014
Hvor Oslo


mediepedagogene

Hva?

I samarbeid med Mediepedagogene holdt vi workshop i digitale fortellinger for medlemmer i organisasjonen. Mediepedagogene er et landslag for mediepedagoger og andre mediebevisste som ble dannet i 1971 som filmlærerlag. De rekrutterer medlemmer fra alle undervisningstrinn.

Lærerne lagde digitale fortellinger om hva som var grunnen til at de hadde vælgt å bli lærere.

Vi brukte flotte 657 sine lokaler som er perfekt for workshops.

storycamptjeneste

Digitale fortellinger som verktøy for sosial innovasjon


sneglen_tall
De seks fasene i sosial innovasjon. Inspirasjon The Social Innovator


Som verktøy i en innovasjonsprosess kan det være veldig nyttig for å utforske hvorfor en utfordring oppstår, eller fange opp flere perspektiver av et problem.

Verktøyet i seg selv kan også brukes over tid for å skape rom for refleksjon for en utvalgt målgruppe, eller bruke metoden til kommunikasjonshjelpemiddel i et system. På den måten bidrar verktøyet til å forbedre systemet i seg selv. På bakgrunn av dette jobber vi også med å utvikle en app som skal gjøre prosessen lettere tilgjengelig.