Digitale fortellinger i folkehelse


Digitale fortellinger, Nærmiljø, Oppvekst

Hvem Healthy Children in Healthy Families
Når Juli 2012
Hvor Oslo


healthychildren

Hva?

Sommeren 2012 holdt vi workshop i digital historiefortelling for den norske delen av EU folkehelseprosjektet Healthy Children. Vi hadde to deltakere som produserte to digitale historier om det å jobbe frivillig med folkehelse i bydel Sagene. Prosjektet ble styrt av blant annet Høgskolen i Oslo og Akershus og bydel Sagene i Norge.

Digital historiefortelling ble her brukt som formidlingsmetode om arbeidet for å engasjere flere frivillige i folkehelse.

storycamptjeneste

Healthy Children in Healthy Families

The Healthy Children in Healthy Families project works to decrease the number of unhealthy citizens in Europe.

The project presents processes and capacity building activities, which assist local authorities in creating a better cooperation with civil society organisations in socially difficult areas.

healthychildren2

Ebrimas digitale fortelling

Paulinas digitale fortelling


Digitale fortellinger som verktøy for sosial innovasjon


sneglen_tall
De seks fasene i sosial innovasjon. Inspirasjon The Social Innovator


Som verktøy i en innovasjonsprosess kan det være veldig nyttig for å utforske hvorfor en utfordring oppstår, eller fange opp flere perspektiver av et problem.

Verktøyet i seg selv kan også brukes over tid for å skape rom for refleksjon for en utvalgt målgruppe, eller bruke metoden til kommunikasjonshjelpemiddel i et system. På den måten bidrar verktøyet til å forbedre systemet i seg selv.