Larvik kommune

I samarbeid med Barnevernet i Larvik, Helhetlig Barnevern i Vestfold og Høgskolen i Telemark gjennomførte vi to verksteder i digital historiefortelling.

For ansatte

Det første verkstedet var for de ansatte ved boliger i Larvik. De lagde digitale fortellinger om noe som hadde gitt de nye perspektiver og lærdom i jobben deres.

For ungdommer

Det andre verkstedet var for ungdommer ved boligene. Ungdommene lagde digitale fortellinger om hva de drømte om å bli.

For fremtiden har boligene jobbet med å bruke digitale fortellinger som refleksjons- og planleggingsverktøy sammen med ungdommene.

Verdi for barn og unge
  • Økt brukermedvirkning gjennom digital brukermedvirkning.
  • Økt rettssikkerhet gjennom fortelling av egne historier.
  • Å fortelle seg sterkere gjennom refleksjon over egen historie.
Verdi for Barnevernet
  • Økt brukermedvirkning gjennom digital brukermedvirkning.
  • Økt rettssikkerhet ved at brukerne forteller sine historier.
  • Effektivisering av saksbehandling.
  • Økte terapeutiske muligheter i møte mellom bruker og ansatt.
  • Økt terapeutisk effekt ved at barn og unge kan fortelle seg sterk gjennom refleksjon over egen historie og egne drømmer.
  • Et sterkt virkemiddel i å nå ønskede mål for barn og unge.

For hvem
Larvik kommune

Helhetlig barnevern i Vestfold

Høgskolen i Telemark

Verksteder
2

Deltakere
15

År
2013

Les feltrapport om hvordan Kristin Hake har jobbet videre med digital historiefortelling i arbeidet med enslige mindreårige flyktninger i Larvik.