Digitale fortellinger i Barnevernet


Barnevern, Digitale fortellinger

Hvem Barnevernet i Larvik
Når August 2013
Hvor Larviklarvik

Hva?

I samarbeid med Barnevernet i Larvik, Helhetlig Barnevern i Vestfold og Høgskolen i Telemark gjennomførte vi to workshoper i digitale fortellinger.

Den første workshopen var for de ansatte ved boliger i Larvik. De lagde digitale fortellinger om noe som hadde gitt de nye perspektiver og lærdom i jobben deres.

Den andre workshopen var for ungdommer ved boligene. Ungdommene lagde digitale fortellinger om hva de drømte om å bli.

For fremtiden har boligene jobbet med å bruke digitale fortellinger som refleksjons- og planleggingsverktøy sammen med ungdommene.

storycamptjeneste

Digitale fortellinger i barnevernet

Verdi for barn og unge
  • Økt brukermedvirkning gjennom digital brukermedvirkning.
  • Økt rettssikkerhet gjennom fortelling av egne historier.
  • Å fortelle seg sterkere gjennom refleksjon over egen historie.

Verdi for Barnevernet

  • Økt brukermedvirkning gjennom digital brukermedvirkning.
  • Økt rettssikkerhet ved at brukerne forteller sine historier.
  • Effektivisering av saksbehandling.
  • Økte terapeutiske muligheter i møte mellom bruker og ansatt.
  • Økt terapeutisk effekt ved at barn og unge kan fortelle seg sterk gjennom refleksjon over egen historie og egne drømmer.
  • Et sterkt virkemiddel i å nå ønskede mål for barn og unge.


Digitale fortellinger som verktøy for sosial innovasjon


sneglen_tall
De seks fasene i sosial innovasjon. Inspirasjon The Social Innovator


Som verktøy i en innovasjonsprosess kan det være veldig nyttig for å utforske hvorfor en utfordring oppstår, eller fange opp flere perspektiver av et problem.

Verktøyet i seg selv kan også brukes over tid for å skape rom for refleksjon for en utvalgt målgruppe, eller bruke metoden til kommunikasjonshjelpemiddel i et system. På den måten bidrar verktøyet til å forbedre systemet i seg selv.