Digitale fortellinger for ungdommer


Digitale fortellinger, Nærmiljø

Hvem Kongsvinger kommune
Når August 2012
Hvor Kongsvinger


kongsvinger

Hva?

Vi holdt workshop i digitale fortellinger for ungdommer som deltok på ungdomsfestivalen Ularm. Vi holdt på i tre hele dager med manusskriving, storyboarding, filming og klipping. Da vi var ferdige var de andre festivaldeltakerne invitert på visning.

Hva så vi?

Digitale fortellinger med ungdommer kan sette i gang tanker og ideer om fremtiden og hva de ønsker for seg selv.

storycamptjeneste

Ett år senere


Digitale fortellinger som verktøy for sosial innovasjon


sneglen_tall
De seks fasene i sosial innovasjon. Inspirasjon The Social Innovator


Som verktøy i en innovasjonsprosess kan det være veldig nyttig for å utforske hvorfor en utfordring oppstår, eller fange opp flere perspektiver av et problem.

Verktøyet i seg selv kan også brukes over tid for å skape rom for refleksjon for en utvalgt målgruppe, eller bruke metoden til kommunikasjonshjelpemiddel i et system. På den måten bidrar verktøyet til å forbedre systemet i seg selv.