Digitale fortellinger med studenter 2013


Digitale fortellinger, Skole

Hvem Høgskolen i Oslo og Akershus
Når August 2013
Hvor


Hioa Logo s-h orig

Hva?

Vi holdt workshop i digitale fortellinger for 60 bachelorstudenter i deres første uke på HiOA. De blir veldig godt kjent med hverandre, og det gir et godt samarbeidsgrunnlang for en bachelorutdanning som har mange gruppearbeid.

Vi brukte to hele dager på HiOA med grupper på 4-5 stykker som produserte en video hver. Det inkluderte manusskriving, storyboarding, filming og foto, og klipping. De lagde video om hva de forventet av de tre-årige studiet de nettopp startet på.

storycamptjeneste

Du kan se de digitale fortellingene fra workshopen på HiOA mediefag sin YouTubekanal.


En tradisjon, sa Carsten Ohlman til oss når vi var ferdig med workshopen. Det er andre året WWN holder workshop i digital storytelling for førsteårsstudentene ved medier og kommunikasjon (MoK) på Høgskolen i Oslo og Akerhus.

Merete har vært med siden 2010 med å arrangere workshop i digital storytelling for mediestudentene ved HiOA.


Digitale fortellinger som verktøy for sosial innovasjon


sneglen_tall
De seks fasene i sosial innovasjon. Inspirasjon The Social Innovator


Som verktøy i en innovasjonsprosess kan det være veldig nyttig for å utforske hvorfor en utfordring oppstår, eller fange opp flere perspektiver av et problem.

Verktøyet i seg selv kan også brukes over tid for å skape rom for refleksjon for en utvalgt målgruppe, eller bruke metoden til kommunikasjonshjelpemiddel i et system. På den måten bidrar verktøyet til å forbedre systemet i seg selv. På bakgrunn av dette jobber vi også med å utvikle en app som skal gjøre prosessen lettere tilgjengelig.