Bipolarforeningen Norge


Digitale fortellinger, Erfaringskompetanse, Helse

Hvem: Bipolarforeningen Norge
Når: Høsten 2014
Hvor: Oslo


Bipolarforeningen Norge

Hva

På én dag arrangerte vi workshop i digitale fortellinger med Bipolarforeningen Norge. Deltakerne lagde hver sin digitale fortelling på én dag! Disse ble delt av Bipolarforeningen på Verdensdagen for mental helse. Fortellingene handlet om hvordan hverdagene ble bedre for en med bipolar lidelse.

Hvem

De som deltok var medlemmer av foreningen, pårørende og helsepersonell.

Her finner du Bipolarforeningen Norge.


6 digitale fortellinger


Digitale fortellinger som verktøy for sosial innovasjon


sneglen_tall
De seks fasene i sosial innovasjon. Inspirasjon The Social Innovator


Som verktøy i en innovasjonsprosess kan det være veldig nyttig for å utforske hvorfor en utfordring oppstår, eller fange opp flere perspektiver av et problem.

Verktøyet i seg selv kan også brukes over tid for å skape rom for refleksjon for en utvalgt målgruppe, eller bruke metoden til kommunikasjonshjelpemiddel i et system. På den måten bidrar verktøyet til å forbedre systemet i seg selv.