Om oss


Vi lager trygge rom for å bli sett og hørt.

Vår visjon er at alle skal få fortelle sine historier, og gjennom det få bevissthet og trygghet på at de kan være en aktør i eget liv og at de har kompetanse og mulighet til å påvirke det som skjer med dem selv i fremtiden.

Derfor lager vi trygge rom for å bli sett og hørt.

Det gjør vi ved å hjelpe andre med å fortelle sine historier gjennom metoden digital historiefortelling og kommunikasjonsløsningen HEI.

– Rundt 460 mennesker har vært med oss å fortelle og lage digitale fortellinger siden vi startet i januar 2012. Tilsammen har vi 15 års erfaring med metoden.

Vi jobber spesielt med fagpersoner som møter ungdommer i hverdagen deres og i spesielle situasjoner, og med andre som er opptatt av barn og unges rettigheter og å få frem deres stemmer i det offentlige rom.

Men vi jobber også med andre som er opptatt av å skape og måle effekt av arbeidet sitt, med organisasjoner eller grupper som vil få frem stemmen til sine medarbeidere for å skape endring og åpenhet, og med bomiljø og kunnskap fra beboere om hva som skaper gode bomiljø.

 

Utviklingsprosjektet HEI!

I snart to år har vi også jobbet med trygge rom gjennom utviklingen av appen HEI!, en kryptert kommunikasjonapplikasjon for ungdommer som kommuniserer med helse- og sosialtjenesten.

Piloteringen av appen HEI! er med som forskningsprosjekt ved Center for Connected Care på Oslo Universitetssykehus.

Inntil 2015 arrangerte vi innovasjonscamper og på én av disse, LøvetannCamp i samarbeid med Landsforeningen for barnevernsbarn og IKT-Norge, ble HEI! til. De som jobbet frem HEI! hadde erfaring fra barnevernet, var barnevernspedagoger, designere, programmerere og forretningsutviklere.


Mer om oss