Kurs i digital historiefortelling


Fagpersoner innenfor barnevernet, skole, psykisk helse og oppsøkende ungdomsarbeidere har begynt å bruke digital historiefortelling i arbeidet sitt etter at de har vært på verksted hos oss. Og sammen med interesseorganisasjoner har vi også fått frem barn, unge og voksnes stemmer og delt med omverden.

Denne våren har vi startet med å holde åpne verksteder som du kan melde deg på.Send mail til therese@worldwidenarrative.com for å melde deg på.

Hva er en digital fortelling?

En kort (rundt tre minutter lang) video med muntlig fortelling som struktur for historien, og bilder som støtter det fortalte. Den er laget av personen selv som forteller sin historie.

Prosessen ser som oftest slik ut.
kurs i digital historiefortelling
Vi snakker om tema, varmer opp, skriver historiene, deler historiene med hverandre, planlegger hvordan den digitale fortellingen skal se ut, leser inn historien, tar bilder, setter det sammen i klippeprogram på telefon, pc eller nettbrett, og avslutter det hele med en premiere.

Det finnes en stor global bevegelse av digitale fortellere. Den består av folkehelsearbeidere, helsearbeidere, lærere i alle trinn, høgskolelektorer, ungdomsarbeidere, barnehagearbeidere, barnevernsarbeidere, miljøterapeuter, museumsansatte og mange flere. Alle følger vi en ganske lik prosess når vi lærer bort eller bruker digital historiefortelling.

Så det er ikke vi i World Wide Narrative som har kommet opp med digital historiefortelling som metode, men det vi har gjort er å tilpasse metoden til de vi jobber mest med.

Hvem jobber vi med?

Vi jobber spesielt med fagpersoner som møter ungdommer i hverdagen deres og i spesielle situasjoner. Som ansatte i barnevern, ungdomsarbeidere, lærere og mennesker som jobber med forebygging, og med andre som er opptatt av barn og unges rettigheter og å få frem deres stemmer i det offentlige rom.

Også jobber vi med andre som er opptatt av å skape og måle effekt av arbeidet sitt, med organisasjoner eller grupper som vil få frem stemmen til sine medarbeidere for å skape endring og åpenhet, eller som en måte å gjøre innsikt rundt et spesielt tema.

Kurs i digital historiefortelling

Barnevernet
Miljøterapeuter som jobber i boligene lagde om hva som er viktig for dem i jobben sin. De bruker det ennå for å ta i mot nye ungdommer i boligene.

Mediepedagogene
Lærere fra alle trinn lærte å lage digitale fortellinger med iPad til bruk i klasserommet. Mediepedagogene var oppdragsgiver.

Utekontakten
Ungdommer lagde digitale fortellinger om hva de likte å gjøre på fritiden. Utekontakten bruker det videre med ungdommene og lærer opp andre utekontakter i Oslo.

Digital historiefortelling for å få frem stemmer

Bufdir og Redd Barna
Brukermedvirkning til en digital veileder om hva man kan gjøre for barn og ungdom med barnevernstiltak i forbindelse med skolegang. Veilederen er til skoler i Norge.

Barnevernet
Ungdommer i bolig lagde digitale fortellinger om hva de drømmer om å bli.

Bipolarforeningen
Lagde digitale fortellinger om hvordan det er å leve med bipolar lidelse.

Redd Barna og Jeg er her-kampanjen
Vi holder seks verksteder med ungdommer, unge voksne og voksne som har vært utsatt for seksuelle overgrep. De forteller historier om sine egne erfaringer og disse skal ligge på kampanjesiden til Redd Barna.

Digitale sykehusfortellinger
her satte vi fokus på det å være ung på sykehus i samarbeid med Cornelia Stiftelsen. Vi holdt tre verksteder på Rikshospitalet med barn og ungdommer og videoene ligger ute på nettsiden til programmet.

Fortellinger for å få frem effekt av arbeid

Tøyen Unlimited
Tøyen Unlimited valgte et fortellerverksted hvor det kun var fokus på å få deltakere til å fortelle om arbeidet sitt. Her brukte vi også en ny dagbok vi har utviklet for å samle historier der hvor effekt er viktig å dokumentere.

Halogen
Halogen valgte å lage digitale fortellinger med alle sine ansatte, og det handlet om hva som var viktig for dem i arbeidet sitt i Halogen. Folk ble bedre kjent med hverandre og snakket mer om hva som var viktig, samtidig som at ledelsen fikk se hva medarbeidere var opptatt av.

Samisk Høgskole
Forskningsprosjektet Sami Children Voices samlet barnehagelærere og barneskolelærere til å fortelle om hvorfor det var viktig for dem å jobbe med samisk identitet i skolen og barnehagen. Deltakerne delte historier som gikk tilbake til barndommen, og de ble mer motiverte for å jobbe videre med samisk identitet etterpå.

Vil du prøve?

Er du interessert i å være med på fortellerverksted?
Du kan enten ta kontakt med oss for å bestille et spesialtilpasset verksted til din bedrift eller organsisasjon, eller så kan du melde din interesse her for beskjed om når de neste åpne verkstedene er.

[wufoo username=”wwnarrative” formhash=”qyyz5xu1e4rufi” autoresize=”true” height=”513″ header=”show” ssl=”true”]