Jobb hos oss

hei-symbol_web

Løsningen som skal jobbes med heter HEI!, og er en kryptert kommunikasjons-app som gjør det mulig for ungdom å ha kontakt med sine kontaktpersoner i hjelpeapparatet. Visjonen vår er at den skal brukes i først og fremst barnevern og i skolen, men også blant viktige voksenroller som utekontakter, LOS, støttekontakt, helsesøster eller tilsvarende roller i hjelpeapparatet. Spesielt der hvor uformell kommunikasjon kan oppstå på ukrypterte kanaler sånn som sms og Facebook.

Prototype piloteres høsten 2016

Løsningen piloteres fra høsten og er tatt opp som forskningsprosjekt ved Universitetssykehuset. Du vil derfor ha en viktig rolle i det vi går over i neste fase, kommersialiseringsfasen, hvor kunder vil begynne å ta i bruk løsningen.

Hva trenger vi?

Vi trenger altså frontend utvikler med oppstart i starten av 2017. Da er vi i gang med pilot og testing av prototype, og skal gjøre oss klare til neste utviklingsfase for HEI!.

Hvem vil du jobbe med?

Du vil jobbe tett på prosjektleder Therese Byhring. I tillegg vil nåværende utviklere lose deg inn i utviklingen og dele hva de har tenkt og gjort.

Hva bruker vi?

Vi lager en klient i React native som kompileres til en iOS og en Android app. Vi bruker krypteringsbibliotek fra Whisper systems, a.k.a Signal.

Backend kjører meldingsserver og autentiseringsserveren til Whisper systems. Backend er i Java på postgresql og redis for nøkkelhåndtering.

Høres dette ut som noe du kan, og noe du syns er spennende å jobbe med? Har du lyst til å være med å lage en løsning som er i oppstartfasen, og som kan bety mye for mange? Send en mail til Merete med litt om deg og hvorfor du har lyst til å jobbe med HEI! for eksempel.

Kontakt Merete for spørsmål.