HEI!, en kryptert kommunikasjonsapp til bruk mellom ungdom og offentlig sektor


En trygg kanal for hverdagslig kontakt mellom ungdom og voksen i hjelpeapparatet

hei-symbol_web

HEI! er en kryptert kommunikasjons-app som gjør det mulig for ungdom å ha kontakt med sine kontaktpersoner i hjelpeapparatet. Visjonen vår er at den skal brukes i barnevern, blant viktige voksenroller som utekontakter, LOS, støttekontakt, helsesøster eller tilsvarende roller i hjelpeapparatet. Spesielt der hvor uformell kommunikasjon kan oppstå på ukrypterte kanaler sånn som sms og Facebook.


Pilot

larvikVi starter pilot med bruk av HEI! i Larvik kommune og ved en institusjon i Bufetat i 2017.

Vi starter også en pilot i Østersund kommune i Sverige i 2017.

Løsningen er tatt opp som forskningsprosjekt ved Center for Connected Care ved Oslo Universitetssykehus.Change Leader hos Reach for Change

reach for changeI 2015 ble vi tatt opp som Change Leader i Reach for Change, og vi er med i inkubatorprogrammet deres hvor vi får nettverk, kompetanse og hjelp til selskapet vårt.


Støtte fra Innovasjon Norge

Innovasjon norgeWorld Wide Narrative har mottatt 150 000 NOK i etablerertilskudd fra Innovasjon Norge. Vi er snart i mål med en prototype.


Jobb med oss

Vi trenger en front-end programmerer til å være med på reisen videre. Ta en titt på hva det innebærer her.


Styringsgruppe

HEI! Har en styringsgruppe hvor Landsforeningen for barnevernsbarn og IKT Norge deltar. Redd barna har også fungert som rådgiver på hvordan teknologi kan brukes inn i sosialtjenesten.


Bakgrunn for ideen

I januar 2015 arrangerte vi en innovasjonscamp i samarbeid med Landsforeningen for barnevernsbarn og IKT-Norge. Tema var hvordan kan digitale løsninger gjøre hverdagen bedre for barn og unge med barnevernstiltak. Blant deltakere var det mennesker med erfaring fra barnevernet, som jobbet i barnevernet, designere, programmere og forretningsutviklere.

HEI! var én av løsningene som kom ut. Og den første prototypen ble designet av Natale Hugvik.

Landsforeningen for barnevernsbarn spurte oss om å realisere HEI!, og fordi det hang godt sammen med arbeidet vi har fokusert på siden oppstart av selskapet i 2012 var svaret enkelt. Ja, det vil vi gjøre!

therese_byhring_2015_liten

Lurer du på noe? Du kan kontakte Therese Byhring / therese@wwnlab.no som er prosjektleder for HEI!.