Feltrapporter


ny-kunnskap
Fagfolk forteller om hva de bruker digital historiefortelling til

Blogg, Feltrapporter

Same procedure as last year?


Ingen kommentarer

En gang i året, sånn ca rundt 17. mai (hurra) ringer Carsten. Carsten spør: Same procedure as last year, World Wide Narrative? World Wide Narrative svarer: Same procedure as every year, Carsten! Carsten jobber på Høgskolen i Oslo og Akershus, som fagkoordinator for bachelorstudiet i Medier og kommunikasjon. Han har jobbet der siden 2002 og

Les mer

Blogg, Feltrapporter

Digitale fortellinger som miljøterapeutisk verktøy


Ingen kommentarer

Kristin Hake er ledende miljøterapeut i et bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger i Larvik kommune. Enslige mindreårige flyktninger er ungdommer som kommer til Norge alene, og de som bor i bofellesskapet hvor Kristin jobber er mellom 13 og 19 år. Kristin har jobbet med denne gruppen ungdommer siden 2012, og hatt denne stillingen siden sommeren

Les mer