Merete Grimeland

Merete Grimeland
Jeg jobber med digitale fortellinger og har i grunn gjort det siden våren 2007. Jeg er veldig opptatt av å skape trygge rom for å fortelle og derfor er favorittregelen min på workshop at “ingenting er teit, alt er greit”. Jeg forteller også ofte om meg selv, for jeg tror det er en kjempeviktig ting å gjøre for å skape tillit mellom mennesker. At å vite litt om hverandre går begge veier.

Kontakt meg

merete@wwnlab.no // (0047) 95 86 00 26
Twitter: @meretegrime
Linkedin: Merete Grimeland

Utdanning

Master i medievitenskap
film og sympati, sosiale nettverk, nettverksteori, opinionsdanning, metode
Universitetet i Oslo

Gründerskolen
entreprenørskap og innovasjon, diffusjonsteori, spredning av ideer
Boston University / Universitetet i Oslo

Bachelor i kommunikasjon med honours
videoproduksjon, foto, public relations, multimedia, kommunikasjonsteori
The University of Newcastle

Enkeltemne
Alternativ film, forholdet mellom mennesker og dyr
Universitetet i Oslo

Enkeltemne
Innovasjon og produktutvikling
Høgskolen i Oslo