Blogg, Feltrapporter

Same procedure as last year?


En gang i året, sånn ca rundt 17. mai (hurra) ringer Carsten.

Carsten spør: Same procedure as last year, World Wide Narrative?
World Wide Narrative svarer: Same procedure as every year, Carsten!

Carsten jobber på Høgskolen i Oslo og Akershus, som fagkoordinator for bachelorstudiet i Medier og kommunikasjon. Han har jobbet der siden 2002 og trives like godt i jobben sin som han passer til å gjøre den. Han underviser, koordinerer og passer på at studentene har det bra. Og han har en egen evne til å engasjere studentene. Det har jeg sett selv.

Carsten OhlmanCarsten er dansk. Og han tviholder bevisst på språket sitt, som han hardnakket påstår kan gå for å være en slags norsk dialekt… Det gjør at jeg en del ganger i løpet av samtalen, må stoppe opp og si:
– Ja, nei, hmm, unnskyld, hva var det du egentlig sa nå?

Og når jeg har gjort det et par ganger (eller fire), så blir jeg litt flau. Da sier Carsten:
– De fleste pleier nå å bli tomme i blikket, nikke og le litt høflig. De regner med at det er en passende respons på det jeg har sagt.

Carsten er en fin fyr.

Å forene lærer og media

Han begynte å jobbe med utdanning fordi han er flink til å holde fokus på de det handler om, studentene. Hva de er opptatt av og hva de lærer best av. Selv er Carsten utdannet innen Nordisk språk og litteratur, og filmvitenskap. Han har jobbet på Høgskolen i Alta i lærerutdanningen og med fordypning i Film, medier og kommunikasjon. Han har hele veien vært opptatt av medier og kommunikasjon og verdien av å få dette inn i lærerutdanningen.

– Lærerne må forholde seg til studentene og det de er opptatt av. Sånn som film og medier og det å kunne uttrykke seg gjennom estetikk. Denne tanken har vært med meg hele veien. Det å intergrere medier i skolens verden. De to verdenene har ikke passet så bra sammen.

Dette er noe av det som gjorde at han fikk øynene opp for digitale fortellinger. Denne måten å skape en fortelling og en film på. Film som metode og en pedagogisk prossess i seg selv, ikke kun som et verk å analysere.

Digitale fortellinger. Korte personlige videoer. Tekst og bilde. Laget av personen selv.

Første gang han ble introdusert for metoden var i 2006. Det var gjennom kollega Grete Jamissen på det daverende senter for nyutvikling på HiO. Her testet de ut om de kunne bruke digitale fortellinger som forskningsformidling.

– Den gangen brukte vi kamera, lydopptakere og PC-er med klippeprogram til å sette alt sammen. Og det tok tid å lære seg dette. Nå eier alle disse verktøyene selv, bare ved å ha en mobiltelefon. Og det er god kvalitet. Så verktøyene er ikke lenger utfordringen, det er prosessen de trenger hjelp til.

Nå kan Carsten masse om Digitale fortellinger. Han har blant annet vært med på å skrive to bøker rundt dette tema, Digitalt fortalte historier: Refleksjon for læring og Å bade i bilder – fortelling og analyse. Carstens studenter lærer bort metoden til helsefagstudenter, som bruker det som refleksjon over praksisen sin.

Levende selfie

Så, hver høst følger vi altså “same procedure as last year” det vil si, workshop i digitale fortellinger med alle de nye studentene på første året av Medier og kommunikasjon ved HiOA. Akkurat det samme. Hvert år. Men hva er det som gjør at han velger å bestille same procedure every year?

Han forteller at han ser på en digital fortelling litt som en levende selfie.
– Det er en veldig god måte å reflektere over seg selv på. Hvem du er, og hvem du er i forhold til de andre.

Det er stort fokus på studiestart, og hva som skal til for å skape en god studiestart for alle studentene.
– Digitale fortellinger er en fin måte å introdusere studentene til studiet på, ved at de får jobbe i grupper og blir kjent med hverandre gjennom fortellingene de lager. Prosessen er god og morsom. Også sitter vi igjen med et produkt til slutt. Et produkt med et utrykk som blir forbløffende godt, og som studentene har laget ved å ha noe på hjertet. Også får vi jo så mye positive tilbakemeldinger på workshopene fra studentene.

Carsten bruker for eksempel de digitale fortellingene i sammenhenger hvor han skal snakke om hva studiet går ut på. Hvis du vil kan du gå å se noen av filmene som har blitt laget på workshop. De finner du på Medier og Kommunikasjon på HiOA sin egen Youtubekanal.

Tusen takk for at vi får gjøre same procedure every year, Carsten!

Therese Byhring
Følg oss

Therese Byhring

Prosjektleder at World Wide Narrative
Jeg mener at god design handler om å forstå behovet til brukeren av tjenesten eller produktet du designer. Jeg tror på å bruke designtankegang til å finne fram til nye gode løsninger på utfordringer.

Jeg ønsker å bruke kunnskapen jeg har til å utrette noe samfunnsnytting.

Du kan kontakte meg på therese@wwnlab.no eller på +47 977 03 822
Therese Byhring
Følg oss