Blogg

– Barn bruker andre ord enn voksne, jente 17 år


Vi voksne har lært oss begreper som vi bruker for å forklare det ubehagelige. Vi har ord som gir oss mening, men kan du ikke ordet så bruker du ikke ordet. Ofte er det sånn med barn. Når de sier fra bruker de andre ord enn oss voksne.

Jente 17 år sa fra da hun var 3 år, 6 år, 10 år og 14 år. Hun sa fra med ord og handling. Gjemte seg på skolen så hun skulle slippe å bli med hjem til far. Hun vil at du skal vite noe.

Barn snakker til tider et annet språk enn voksne. Ord blir uttrykt på en annen måte. Likevel er det de voksnes jobb å høre disse barna, se alvoret, og ikke minst, være deres stemme. Uavhengig av ubehaget.

Se hennes digitale fortelling å lære mer om hva hun gjorde, og hvor gammel hun var siste gangen hun sa i fra. Da måtte alle høre.

Bakgrunn

Høsten 2015 har Redd Barna sammen med det lille selskapet World Wide Narrative, gjennomført seks workshops hvor 27 unge og voksne fra hele landet, som har vært utsatt for seksuelle overgrep mot barn, har laget digitale fortellinger. Digitale fortellinger er korte videoer med en muntlig fortelling som bærer historien, og bilder eller illustrasjoner som støtter det fortalte. Gjennom å lage slike digitale fortellinger får disse personene fortelle sine historier på sin egen måte. De eier sin egen historie og forteller oss hva som burde være annerledes. Dette er mennesker som har valgt å dele sine vonde erfaringer og sine kloke refleksjoner for å hjelpe barn som utsettes for overgrep i dag. Og vi har alle noe å lære av dem. Se dem, og del dem.

Følg oss

Merete Grimeland

Daglig leder og prosjektleder at World Wide Narrative
Jeg har jobbet med digitale fortellinger siden våren 2007, og jeg kommer nok aldri til å stoppe med det. På denne reisen har jeg snart fått møte nesten 460 mennesker som har vært med på å fortelle sine historier. Jeg føler meg veldig privilegert.
Følg oss