Blogg, Feltrapporter

Ungdommer, psykisk helse og digitale fortellinger


Vi jobbet med Anna Opland Stenersen og Utekontakten i Bydel Nordstrand høsten 2014. Der har det skjedd mye, så da Camilla Egeberg jobbet hos oss høsten 2015 tok hun en prat med Anna som nå har lært bort digitale fortellinger til over 40 nye oppsøkende ungdomsarbeidere!


anna

Hva jobber du med?

Jeg jobber som utekontakt. Stillingen min er oppsøkende miljøterapeut og vi jobber for og med barn og unge mellom 12 og 23 år.

Hvor lenge har du gjort det?

Det har jeg gjort i litt over to år, siden 2013.

Hva er blant de viktigste årsakene til at du jobber med det du gjør?

Jeg har helt fra jeg var liten hatt lyst til å jobbe forebyggende med barn og unge, og så kom det en ledig stilling her og det var en veldig bra jobb med spennende arbeidsoppgaver.

Det er veldig fint å kunne jobbe på den måten vi gjør med ungdom. Det er et frivillig tilbud for ungdommene hvor vi jobber mye med å bygge relasjon og skape tillit.

Anerkjennelse og respekt er blant verdiene vi har som utekontakter, vi ønsker å være veldig fleksible og tar utgangspunkt i ungdommenes ønsker og behov.

Hvordan var det å prøve digitale fortellinger for første gang?

Det var veldig spennende fordi det var en ny metode vi fikk lære oss sammen med ungdommene. Vi hadde workshop en gang i uka sammen med en gruppe ungdom, og det var veldig positivt å være med ungdommen på den måten.

Vi utekontakter har jo som regel styringen, men på kurset var vi på linje med ungdommen som deltakere. Vi fikk sett dem på en annen måte og det var tid til å bare være med dem.

Og så var det veldig spennende å se hva som kom ut av det, ungdommene ble veldig engasjerte. Selv om ikke alt passet alle ble noen ble veldig interesserte og fikk til bra arbeid.

Jeg ble positivt overrasket over hvor nyttig metoden var til å få frem ungdommens stemmer. Vi fikk høre masse om livene deres og hvordan det var å være ungdom. Det var spennende å høre tankene deres.

Hva har dere gjort videre?

Etter at vi hadde dette prosjektet med Therese og Merete har vi brukt den ene filmen fra den gangen en del når vi har hatt fagmøter og snakket i tverrfaglig fora i bydelen. Ved de anledningene har vi også presentert metoden og vist dem filmen for å vise hvordan man kan jobbe forebyggende med psykisk helse.

Vi har presentert det som en metode som er fin å bruke til å jobbe med ungdom. Vi har også planer om å kjøre en til workshop med en ny gruppe ungdommer.

I januar 2015 hadde vi fagdag for utekontakter og uteseksjonen i Oslo og da ble Tonje og jeg som jobber sammen bedt om å ha workshop for alle utekontaktene. Vi fikk da ca. førti oppsøkende deltakere som vi stilte spørsmålene: “Hva gjorde at du begynte med oppsøkende arbeid” og “fortell om en gang du fikk god kontakt med en ungdom”.

Vi fikk frem mye informasjon om hvorfor de gjør det de gjør og de likte veldig godt måten å jobbe på. De ble engasjerte og ville vite mer om metoden for å jobbe videre med dette.

Hva tenker dere å gjøre fremover?

Vi har for tiden et filmprosjekt med fire ungdommer. Dette er på bakgrunn av en metode som heter SAT (Situasjon, analyse, tiltak). Vi undersøker et tema vi er litt bekymret for eller ønsker å vite mer om. I år var temaet psykisk helse blant ungdom på Nordstrand.

På Nordstrand er det mye stress, press og forventninger til seg selv for ungdommen. Når vi undersøker temaene snakket vi både med ungdommer, fritidsklubber, og alle de som møter ungdommene. Resultatet i år var at mange ungdommer opplever press og føler det er vanskelig å skille seg ut, de synes det er skummelt.

Vi er nå i gang med å lage film og digitale fortellinger om det å kunne være seg selv.
Vi har f eks stilt ungdommene spørsmålet «fortell om en gang du ikke kunne være deg selv. Vi gjør dette for å få frem informasjon om presset og det å måtte være sånn som alle andre.

Dette henger sammen med psykisk helse. Vi vil sette sammen videoene og legge til fakta om psykisk helse, deretter skal vi vise det til politikerne.

Gjennom å gjøre dette så skjer det kanskje noe som kan gjøre det letter å være ungdom og være seg selv.

Vi skal også ha en workshop på «Gatenær» i april, en konferanse for utekontakter fra hele Norge. Der vil det forhåpentligvis være ganske mange oppsøkere som kan melde seg på og lære metoden.


3 måter å bli bedre kjent med Anna og Utekontakten Bydel Nordstrand

Morning Impact Coffee: Growing Up, Mental Health, and Being Perfect

Wednesday, Apr 27, 2016, 8:00 AM

Location details are available to members only.

8 Colleagues Went

Nordstrand Outreach Service (Utekontakten bydel Nordstrand) wanted to find out more about youth and mental health to adapt their work at a systemic, group and individual level.So they started looking into what characterized mental health for youth in the area they worked. Anna Opland Stenersen shares with us what they found, what they decided to d…

Check out this Meetup →

Følg oss

Merete Grimeland

Daglig leder og prosjektleder at World Wide Narrative
Jeg har jobbet med digitale fortellinger siden våren 2007, og jeg kommer nok aldri til å stoppe med det. På denne reisen har jeg snart fått møte nesten 460 mennesker som har vært med på å fortelle sine historier. Jeg føler meg veldig privilegert.
Følg oss