Blogg

Boligbloggen – Eksperimentering


Å jobbe på den måten vi gjorde med Bjørnåsenprosjektet, kan sammenlignes med å eksperimentere seg fram til gode løsninger i et laboratorium tenker jeg. Du prøver og feiler og prøver igjen. Hva skjer når vi blander sammen disse to ingrediensene, i motsetning til hva som skjer hvis vi blander sammen to andre ingredienser?

eksperimentere

Det var utrolig modig av Leieboerforeningen å gi oss så frie tøyler som det vi fikk her. Jeg satte stor pris på den tilliten, og føler at eksperimenteringen, og det at prosjektet fikk lov til å utvikle seg underveis, var med på at vi fant ut av alt det vi fant ut.

Når vi har med mennesker å gjøre vil det uansett alltid være så og si umulig å forutse hva som kan skje. Det vil være helt opp til hva slags mennesker som velger å dele historier med oss eller å delta på andre måter.

Det er mange ting her som ikke gikk helt som vi hadde tenkt, og hvis du er interessert, kan du lese mer om det i rapporten fra prosjektet. En av disse tingene var for eksempel at det ikke var så lett å komme i kontakt med menneskene som bodde der som vi kanskje trodde. Her valgte vi å ikke være for pågående, men å teste ut hva som skjedde hvis vi ga beboerne muligheten til å ta kontakt med oss om de selv ønsket det, ved å henge opp lapper og legge informasjon i alle postkassene. En del valgte å ta kontakt, noe vi satte stor pris på, men ikke så mange som vi hadde håpet på. Tenk så spennende å høre historiene til alle som har valgt å flytte inn akkurat der akkurat da.

Podcast om sosial lab

Like etter vi var ferdige med Bjørnåsenprosjektet, dro vi til København for å delta på årets SIX Nordic event, som denne gangen handlet om sosiale eksperimenter. Her møtte vi, blant mange andre spennende mennesker, Marlieke Kieboom fra Kennisland i Nederland. Hun fortalte om et prosjekt de hadde gjort i Amsterdam, hvor de så på hvordan seniorer i en bydel ønsket å bli eldre på best mulig måte der de bodde. Det var mange likhetstrekk ved dette prosjektet og vårt prosjekt på Bjørnåsen, med tanke på hvordan komme i kontakt med mennesker og eksperimentere seg fram til løsninger, og jeg lærte masse nyttig om det å sette opp det hun kalte en sosial lab.

Jeg spurte Marlieke om jeg kunne gjøre et podcastintervju med henne om akkurat dette, og heldigvis for meg (og deg) så sa hun ja til det.

Her kan du høre podcastepisoden, som heter SIX Nordic Podcast Episode 4: A talk with Marlieke Kieboom from Kennisland about social labs in the Netherlands. Den er på engelsk.

Kennisland har også akkurat publisert en rapport på engelsk om hvordan du kan sette opp en sosial lab, basert på erfaringene sine fra prosjektet i Amsterdam. Du kan lese om dette og laste ned rapporten her Lab Practice: creating spaces for social change.

Lab Practice

Så nå er i hvert fall jeg full av inspirasjon og klar for å sette opp flere lab-prosjekter!

Therese Byhring
Følg oss

Therese Byhring

Prosjektleder at World Wide Narrative
Jeg mener at god design handler om å forstå behovet til brukeren av tjenesten eller produktet du designer. Jeg tror på å bruke designtankegang til å finne fram til nye gode løsninger på utfordringer.

Jeg ønsker å bruke kunnskapen jeg har til å utrette noe samfunnsnytting.

Du kan kontakte meg på therese@wwnlab.no eller på +47 977 03 822
Therese Byhring
Følg oss