Blogg

Digitale sykehusfortellinger: Å fortelle om seg selv fra sykehussengen


Digitale sykehusfortellinger handler om å la barn og unge på sykehus fortelle om hvordan det er å være på sykehus. Gjennom metoden digitale fortellinger satte vi opp dette prosjektet sammen med AnneFi Troye i Cornelia Stiftelsen. Vi gjennomførte tre workshops på fritidsklubben ved Rikshospitalet i april ved hjelp av en veldig flink fritidsklubbleder som heter Anders Brørby.

Hva var hensikten med piloten

Hensikten med piloten var å få frem stemmene til barn og unge som må bruke tid på sykehus, og å lære mer om hvordan det er å være på sykehus.

Tre workshops på fritidsklubben

På tre mandager på rad var vi på fritidsklubben i tre timer. Det vil si at vi kom en time før fritidsklubben egentlig startet. Så fra 17 – 20. På denne korte tiden var det flere barn og noen få ungdommer som var innom. I løpet av disse tre dagene og disse totalt 9 timene ble det 9 digitale fortellinger hvorav kun 8 ligger ute i dag.

De digitale fortellingene fikk en litt annen stil en hva andre workshops vi har arrangert har fått. De ble korte, de fleste med tegninger og noen med papirdukker, og med tekst som forklarte eller med stemme som var lest inn. Alle de 8 fortellingene kan du se under.

Hva lærte vi

Vi skjønte kjapt at dette var en gøyal aktivitetet for barna å være med på. Det ble til koselige og snakkesalige workshops, og de fulgte en litt enklere struktur enn tidligere. Vi hjalp hver enkelt barn med å lage sin digitale fortelling, så den workshopen ble veldig individfokusert. Det tror jeg var veldig viktig, for da ble det tryggere å fortelle samtidig som det var gøy.

Det er mye potensiale her, og på bakgrunn av denne erfaring og det potensialet vi ser har vi laget en ønskeliste.

Fem ting vi skulle ønske skjedde videre

  1. Trykke opp og gi bort heftet
  2. Vi lagde et hefte som vi gjerne skulle ha trykket opp og levert ut på sykehusene. For barna bruker mye tid da det ikke skjer noe, så det var nok også med på å gjøre workshopene våre ekstra underholdende for noen av barna. På den måten kan barna lage digitale sykehusfortellinger fra sykehussengen eller når enn de ønsker på dagen.

  3. Lære bort metoden til sykehusskolen og fritidsklubbene
  4. Videre skulle vi også ønske vi kunne lære det bort til de som jobber i fritidsklubbene og på sykehusskolen slik at de kunne brukt det videre sammen med barna. De kunne brukt til å lære nye ting om fagene de underviser i, men de kunne også brukt det til å få vite om hvordan barna har det. Det igjen kunne blitt brukt videre i behandlingen deres.

  5. Påvirke strategiske beslutninger i sykehusverden
  6. De ferdige digitale sykehusfortellingene håper jeg kunne ha vært med videre på møter hvor det skal tas beslutninger på sykehuset og politisk særlig når det gjelder beslutninger som berører barna som behandles.

  7. Bruke digitale fortellinger som behandligsmetode
  8. Men vi skulle også ønske at bruken av digitale fortellinger kunne bli en del av behandlingen. At metoden ble brukt aktivt i BUP for å la barn og ungdom fortelle og bearbeide det som skjer med dem.

  9. Forbedre helsetjenesten for barn og ungdom
  10. Til sist skulle vi ønske at de digitale sykehusfortellingene kunne bidra til å forbedre helsetjenestene som barn og unge mottar. De forteller nemlig litt om hvordan de opplever de i fortellingene sine. Kanskje vi kan skape flere positive opplevelser i sykehushverdagen?

Uansett, vi blir veldig glade hvis du vil laste ned og printe ut heftet selv. Vi blir også veldig glade hvis du ser alle de lanserte sykehusfortellingene.

Spillelisten med alle publiserte sykehusfortellingerdigitale fortellinger i helsetjenesten

TEGNE- OG SKRIVEBLOKKA FOR DIGITALE SYKEHUSFORTELLINGER

En skritt-for-skritt aktivitetsblokk som hjelper deg å lage digitale fortellinger om hvordan det er å være på sykehus.

Av World Wide Narrative

OM DENNE AKTIVITETSBLOKKA

I World Wide Narrative og vår samarbeidspartner Cornelia Stiftelsen, som sammen med oss stod bak prosjektet digitale sykehusfortellinger, er en viktig del av jobben å sørge for at barn og unges stemmer bli hørt innenfor helse- og sosialtjenesten. Denne blokka forklarer hvordan vi gjør det ved bruk av digitale fortellinger, og stiller spørsmål og gir oppgaver som hjelper til med å lage digitale fortellinger. Blokka kan brukes alene, sammen med venner, foreldre eller på sykehuskolen eller fritidsklubben på sykehuset.  Du finner alt du trenger for å komme fra start til slutt på en fortelling, og hvis du har lyst, hvordan du kan få med din digitale sykehusfortelling på denne nettsiden.

 

Følg oss

Merete Grimeland

Daglig leder og prosjektleder at World Wide Narrative
Jeg har jobbet med digitale fortellinger siden våren 2007, og jeg kommer nok aldri til å stoppe med det. På denne reisen har jeg snart fått møte nesten 460 mennesker som har vært med på å fortelle sine historier. Jeg føler meg veldig privilegert.
Følg oss