Blogg

Boligbloggen – Husbanken, hva er deres oppgave?


å bo, bor, bodde, har bodd, bo, boende.

Å bo er så viktig for oss. Jeg vil si essensielt. Så essensielt at retten til et godt sted å bo er nedfelt i Menneskerettighetskonvensjonens paragraf 25.

Men så er jo ikke alt en selvfølge selvom det er en menneskerett desverre. Det er jo ikke bare å gå og finne seg et hus, også bo der. Noen ganger trenger man litt hjelp på veien. Og akkurat når det gjelder bolig, så har vi Husbanken. Husbanken skal hjelpe til med at alle skal bo trygt og godt. Dette er regjeringens visjon for boligpolitikken i Norge. Og Husbanken har ansvaret for at denne politikken blir gjennomført. Husbanken er en kunnskapsbedrift og et kompetansesenter innenfor boligsosiale spørsmål.

For 2015 har Husbanken disse målene (hentet fra nettsiden til Husbanken):
Hovedmål 1: Mer forenkling og innovasjon i bolig- og byggsektoren
Hovedmål 2: Flere vanskeligstilte skal få et egnet sted å bo
Hovedmål 3: Flere boliger og bygg som møter framtidens behov
Hovedmål 4: Effektiv og brukerrettet forvaltning

Disse målene syns jeg går så og si perfekt hånd i hånd med både hva Leieboerforeningen har sagt at er viktig, og med hva Selvaag har som mål for sine nye boligprosjekt, blant annet Bjørnåsen.

Men hvorfor finnes Husbanken, og hvorfor valgte de å støtte Selvaag med byggingen av boligene på Bjørnåsen? Siri Sandbu, Seniorrådgiver i Husbanken har svart på noen spørsmål om akkurat dette

Gode boliger for alle
Bilde fra Husbanken.no

Hva er oppgaven til Husbanken?
Oppgaven til Husbanken er å bistå kommunene i arbeidet med å skaffe egnede boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet

Hvorfor ble Husbanken opprettet?
Husbanken ble etablert i 1946 som ledd i gjenreisingen etter 2 verdenskrig.

Hvorfor er det viktig at Husbanken eksisterer?
Husbanken er viktig med sine lån – og tilskuddsordninger i et veldig komplisert og privat boligmarked.

Hvordan tok Husbanken avgjørelsen om å støtte et prosjekt som Bjørnåsen? Hvorfor syns dere at akkurat dette var viktig?
Det er behov for flere og gode utleieboliger i Oslo, og Selvaag inngikk avtale med Oslo kommune om disponering av boligene til vanskeligstilte boligsøkere. Det var dette som var grunnlaget for at Husbanken fant det riktig å gi grunnlån til utviklingen av boligområdet.

Har dere noen tips eller råd til andre aktører som ønsker å jobbe for at alle skal ha en bolig?
Oppfordre til å bygge eller kjøpe gode boliger integrert i vanlige boligområder, inngå avtale med kommunen og sørge for god forvaltning av boligene.

Ellers, uten sammenligning forøvrig med Bjørnåsen, skrev Husbankdirektøren, Bård Øistensen, et interessant blogginnlegg i starten av juni om at alle skal ha et egnet sted å bo. Innlegget kan du lese her på Husbanken sine nettsider.

Therese Byhring
Følg oss

Therese Byhring

Prosjektleder at World Wide Narrative
Jeg mener at god design handler om å forstå behovet til brukeren av tjenesten eller produktet du designer. Jeg tror på å bruke designtankegang til å finne fram til nye gode løsninger på utfordringer.

Jeg ønsker å bruke kunnskapen jeg har til å utrette noe samfunnsnytting.

Du kan kontakte meg på therese@wwnlab.no eller på +47 977 03 822
Therese Byhring
Følg oss