Blogg

Boligbloggen – Hvilke rolle spiller bydelen?


I Oslo bor det 634 463 mennesker. Det sier vi. Så alle bor et sted. Et eller annet sted. Eller? Bor du et sted hvis du ikke har et hus eller en leilighet eller et slags tak over hodet? Vi sier jo det. Bor. “Han bor på gata”, sier vi. Så da bor han der da.

De fleste ordner dette med å finne seg et sted å bo selv, men for noen kan det være noe du trenger hjelp til av ulike grunner. Du kan ha havnet i en vanskelig økonomisk situasjon. Du kan ha vært utsatt for en ulykke eller ha en sykdom som gjør at det er utfordrende å ha en fulltidsjobb og dermed beltale full husleie (for la oss være ærlige, det er dyrt å leie en leilighet, spesielt i Oslo). Eller du kan akkurat ha kommet til landet, å ikke vite hvordan du skal gå fram for og skaffe en bolig til deg eller familien din.

Så hvem har ansvaret for at alle har et sted å bo? Og hva består det ansvaret av? Det jeg vet er at kommunen og bydelene i hvert fall har et ansvar. Derfor stilte jeg et par av de som er med i Bjørnåsen-prosjektet noen spørsmål om dette.

bjornasen

Trine Dønhaug er leder av boligseksjonen i bydel Søndre Nordstrand, og Willy Kvam jobber som boligfremskaffer.

Hva er interessant med å jobbe i bydel Søndre Nordstrand?
Bydelen er en flott fargerik bydel med mange muligheter og en del utfordringer. Det er de spesielle utfordringene i et multikulturelt samfunn som gjør det spennende å jobbe her.

Hva består jobben deres av?
Boligseksjonen er en seksjon i sosialtjenesten som er den kommunale delen av NAV.
Vi bistår i å skaffe til veie privat utleide boliger for de med spesielle utfordringer på boligmarkedet.

Vi kaller det tilvisningsboliger de boligene som kan tilbys de som står og venter på kommunal bolig (de som vurderes), eller de som direkte henvender seg til sosialtjenesten som trenger bistand til å skaffe seg bolig. For å søke kommunal bolig er et av kriteriene at du må ha bodd i oslo i 2 år. I tillegg er det en rekke andre kriterier som må oppfylles.

Hvor lenge har Oslo Kommune drevet med tilvisning av boliger?
Det er kun det siste året kommunen har gjort dette. Bjørnåsen er det første tilvisningsprosjektet for Søndre Nordstrand bydel.

Hvorfor er det viktig at det finnes et tilbud som dette?
Det er viktig med tilbud om tilvisningsboliger fordi bydelen ikke har tilstrekkelig med kommunale boliger til de som har behov for det og kvalifiserer. Det er spesielt små boliger bydelen har behov for. Det er dessuten behov for flere utleieboliger generelt.

Hva med leilighetene på Bjørnåsen, hva er spesielt med disse?
Leilighetene er ordinære, men det er nytt med så mange utleieboliger på samme sted. Det er ryddige forhold for leietakerne, ved at det er profesjonelle utleiere. Og selvfølgelig er det et stort behov som dekkes.

Tilvisningsboliger er en ny måte å fremskaffe flere utleieboliger til de som har behov og trenger det. Det er viktig oppgave for bydelen å fremskaffe tilstrekkelig med boliger til de som har behov for bistand til dette (38 av 96 leiligheter på Bjørnåsen er tilvisningsboliger). Også er det spesielt interessant med nye samarbeidsformer med private utbyggere.

Det er spennende og viktig å tenke nytt innenfor utleie av boliger. Det har vært og er interessant å jobbe med dette prosjektet. Samarbeid med eier (Selvaag) / forvalter (Reviva) er i gang og vi har et felles mål om at Bjørnåsen skal være et trygt og godt sted å bo.

Bydel Nordstrand sine nettsider kan du lese mer om de ulike boligtjenestene boligseksjonen i bydelen tilbyr.

Therese Byhring
Følg oss

Therese Byhring

Prosjektleder at World Wide Narrative
Jeg mener at god design handler om å forstå behovet til brukeren av tjenesten eller produktet du designer. Jeg tror på å bruke designtankegang til å finne fram til nye gode løsninger på utfordringer.

Jeg ønsker å bruke kunnskapen jeg har til å utrette noe samfunnsnytting.

Du kan kontakte meg på therese@wwnlab.no eller på +47 977 03 822
Therese Byhring
Følg oss