Blogg

Sosial innovasjon til kaffen, én gang i måneden


Hva er sosial innovasjon? Hva er sosialt entreprenørskap? Hva er utfordringer i feltet? Hva er muligheter i feltet? Hvem er menneskene som jobber med sosial innovasjon? Eller hvem er de sosiale entreprenørene? Er sosial innovasjon og sosialt entreprenørskap det samme? Alle er spørsmål som har kommet opp på vår månedlige samling i Oslo, og er egentlig også grunnen til at samlingene ble til.

En SIX Oslo Coffee kl 8 på morningen

Hvis du sitter og lurer på litt av de sammen spørsmålene, bli med på SIX Oslo Coffee som samlingene våre heter. Det er en månedlig samling hvor temaer fra urban utvikling til delingsøkonomi dukker opp. Alle samlingene i konteksten sosial innovasjon. Det er enkelt. Det varere kun én time, det er gratis, og vi stiller med kaffe. Her møter du likesinnede og får litt faglig input tidlig på morgenen. Vi starter kl 8 og holder på til kl 9 slik at du skal rekke å være med oss før du starter arbeidsdagen.

SIX in the City

SIX Oslo hører til det globale nettverket SIX – Social Innovation Exchange. SIX Oslo er kommet frem for å skape en møteplass for kollegaer som vi kaller de i SIX som er basert i Oslo og som er interessert i sosial innovasjon.

Vi møtes over en kaffe siste onsdagen i måneden fra kl 8 til 9 på morgenen. Vi bytter litt på å være Deichmanske Hovedbibliotek, Mesh og Tøyen Unlimited og andre steder som har fokus på sosial innovasjon. Vi legger ut informasjon om kaffesamlingene våre på Meetup. Så du finner det her: http://www.meetup.com/SIXoslo

Du er hjertelig velkommen til å være med hvis du vil vite mer om sosial innovasjon.

SIX Oslo

Oslo, NO
260 Colleagues

SIX is the world’s primary network focusing on social innovation. Our vision is that people all over the world can become better innovators by more easily connecting to their …

Next Meetup

SIX Oslo: Etterfest

Wednesday, Oct 26, 2016, 3:30 PM
1 Attending

Check out this Meetup Group →

Følg oss

Merete Grimeland

Daglig leder og prosjektleder at World Wide Narrative
Jeg har jobbet med digitale fortellinger siden våren 2007, og jeg kommer nok aldri til å stoppe med det. På denne reisen har jeg snart fått møte nesten 460 mennesker som har vært med på å fortelle sine historier. Jeg føler meg veldig privilegert.
Følg oss