Blogg

Digital historiefortelling i Barnevernet


Forrige uke var vi på Samarbeidskonferansen for utdanningssteder og praksisfeltet for barnevern. Der holdt Tommy Thompson fra Helhetlig Barnevern i Vestfold et innlegg om prosjektet vårt StoryCamp. Det var veldig inspirerende. Titt gjennom presentasjonen hans under.Vi har samarbeidet med Tommy og Helhetlig Barnevern i snart 3 år og han presentert et prosjekt vi nesten har jobbet opp mot i 2 av de årene. Vi har veldig tro på det å bruke digital historiefortelling som metode for skape sterkere narrativer om oss selv, og å bruke det som formidlingsmetode for ungdommene i Barnevernet.

I sammen har vi fokus på å se om det kan bli en av fremtidens løsninger for digital brukermedvirkning.

Om Prosjekt Helhetlig Barnevern i Vestfold

Prosjekt Helhetlig Barnevern i Vestfold er et unikt prosjekt i norsk sammenheng. Hovedmål er at barn i Vestfold møter et helhetlig barnevern med høy kompetanse og god sammenheng. Det er identifisert tre innsatsområder. Disse er tiltaksutvikling, kompetanseutvikling og informasjonsutveksling. Samtidig skal det arbeides i henhold til omdømme, brukermedvirkning, verdigrunnlag og samhandling.

Følg oss

Merete Grimeland

Daglig leder og prosjektleder at World Wide Narrative
Jeg har jobbet med digitale fortellinger siden våren 2007, og jeg kommer nok aldri til å stoppe med det. På denne reisen har jeg snart fått møte nesten 460 mennesker som har vært med på å fortelle sine historier. Jeg føler meg veldig privilegert.
Følg oss