Blogg

Episode 45: Sosialt entrepenørskap


Vi er vært så heldige å bli intervjuet av James Arnfinsen som har podcastserien Levevei.

Podcastshowet Levevei™ utforsker ulike perspektiver på personlig, relasjonell og samfunnsmessig utvikling. Det overordnede målet er å bidra til en integrativ og helhetlig forståelse av komplekse endringsprosser, enten det er snakk om enkle øvelser for personlig vekst eller i relasjon til omfattende endringer i organisasjoner og samfunnet forøvrig.”