Vi er et lite selskap som jobber med digitale fortellinger for at stemmer skal bli hørt.

Digitale fortellinger om samarbeid mellom skole og barnevern

Laget av ungdommer og unge voksne med egenerfaring.
Et prosjektoppdrag fra Bufdir

Siste fra bloggen